Systematisk HMS

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er arbeidsplassens interne arbeid for å sikre arbeidstakernes helse og trivsel, samt produksjon og lønnsomhet, og skal ha fokus på forebygging og helsefremming.​ Vi kan blant annet bistå med:

  • Planlegging og oppfølging av HMS-arbeidet

  • Utvikling og implementering av rutiner

  • Internkontroll

  • Bistand til ansatte, verneombud og ledere

  • Kartlegginger og risikovurderinger

  • Deltakelse i og opplæring av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og underutvalg

  • Beredskap

  • HMS-revisjon

  • Rapportering etter gjennomførte aktiviteter

  • Bistand ved tilsyn fra Arbeidstilsynet

Har du noen spørsmål, eller ønsker du et tilbud fra oss?

 

Fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt med deg så fort vi kan!