Sykefravær

Gode og helsefremmende arbeidsplasser reduserer sykefravær og øker nærværet. Tidlig og tett oppfølging av ansatte som er, eller står i fare for å bli sykmeldt, er en suksessfaktor. Vi kan blant annet bistå med:

  • Forebygging gjennom gode rutiner og tett oppfølging

  • Inkluderende arbeidsliv

  • Lederstøtte

  • Oppfølging ved sykmelding

  • Funksjonsvurdering og arbeidsplassvurdering

  • Oppfølging av gravide

  • Deltakelse i støttesamtaler og dialogmøter

  • Bistand ved utarbeidelse av oppfølgingsplaner

  • Ekspertbistand (les mer under aktuelt)

Har du noen spørsmål, eller ønsker du et tilbud fra oss?

 

Fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt med deg så fort vi kan!