Agenda HMS bistår på beredskapsøvelse

Trenger din bedrift bistand under beredskapsøvelser? Agenda HMS bistår gjerne våre medlemmer med planlegging, gjennomføring, sminke av skadde, observasjon av hvordan ansatte tar seg av de skadde og hvordan de følger virksomhetens rutiner i slike situasjoner. I tillegg kan vi bistå med debrifing/evaluering i etterkant.

Agenda HMS bidro nylig på beredskapsøvelse hos Verdalskalk Hylla. Øvelsen var ikke meldt for ansatte på forhånd. Målet var å sjekke om beredskapsplanen fungerer og evt. avdekke forbedringsområder. Scenariet var kollisjon mellom to trucker, der begge sjåfører ble skadd og oljefat veltet og truet ytre miljø. Skadde ble ivaretatt av ansatte med førstehjelp og oljelenser ble dratt ut i sjøen for å begrense utslipp.

Bedriftsykepleierne fra Agenda HMS Siri Martha Melhus og Lillian Solhaug sammen med gjengen hos Verdalskalk Hylla.

Fremhevet innlegg
Siste innlegg
Søk