Systematisk HMS-arbeid - hjelp til suksess eller sten til byrden?

Mange virksomheter arbeider meget godt med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er imidlertid også ledere om har dårlig samvittighet for ikke å jobbe godt nok eller som er usikre på hvilke krav som stilles til virksomheten/arbeidsgiver.

På de fleste arbeidsplasser samarbeider ledere, verneombud og tillitsvalgte godt mot felles mål og alle parter får med dette utbytte i form av godt arbeidsmiljø, god helse og arbeidsglede. Dette er faktorer vi vet styrker lønnsomheten, er et konkurransefortrinn for å beholde og rekruttere ansatte, og som bygger positivt omdømme i markedet.


Som bedriftshelsetjeneste for virksomheter over hele i Trøndelag kjenner vi utfordringene godt, og jobber daglig med å bistå våre kunder og oppdragsgivere med gode løsning og tiltak som virker.

Vi vet i dag gjennom forskning mye om hvilke tiltak som virker. Det er imidlertid ikke enkelttiltakene som gir resultater, men samlet effekt av tiltakene når de settes inn i en helhetlig plan og følges opp over tid.


Et godt HMS-arbeid kjennetegnes blant annet med at:

  • Arbeidet støtter opp under virksomhetens overordnede mål og strategier

  • HMS-planer er tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse

  • Fordeling av ansvar, myndighet og oppgaver er avklart og gjort kjent

  • Faglig samarbeid og kommunikasjon er preget av åpen god dialog, og respekt for ulike roller

  • Arbeidsmiljøfaktorer innen organisatorisk, psykososialt, ergonomisk, fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø kartlegges og følges opp iht krav

  • At HMS-arbeidet har et forebyggende og helsefremmende fokus


Agenda HMS skreddersyr vår bistand slik at tiltakene treffer dine behov.Fremhevet innlegg
Siste innlegg
Søk
Følg oss