Nyhetsbrev Agenda HMS 2021

Vi vil ønske alle våre kunder og medlemmer et riktig godt nytt år!


2020 har virkelig vært et annerledes og for svært mange av våre kunder og medlemmer også et tøft år. Agenda HMS ser frem til at vaksinering av covid-19 skal hjelpe dere og oss til en mer normal hverdag. Vi setter HMS på Agendaen i 2021!

Nye kollegaer


Agenda HMS vil ønske to nye ansatte velkommen inn i teamet vårt; Akvile Solyte Næss og Kristin Grendstad. Vi gleder oss til å få disse to inn i teamet vårt!


Akvile er utdannet fysioterapeut. Hun har jobbet som HMS-Rådgiver/ Bedriftsfysioterapeut i BHT-gruppen SA (Oslo HMS- senter) siden 2012. Akvile starter hos oss i Agenda HMS på kontoret på Verdal 11.januar.

Kristin Grendstad er utdannet kjemiingeniør med tilleggsutdanning innen biologi. Hun er også sertifisert yrkeshygieniker. Hun kommer fra Institutt for fysikk på NTNU og har der hatt stilling som overingeniør siden 2004. Kristin starter i Agenda HMS på kontoret i Trondheim 1.februar.Arbeidsmiljøportalen


I forbindelse med IA-avtalen som ble inngått i januar 2019, bestemte partene i arbeidslivet at man i denne avtaleperioden skal satse på styrke det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. I tillegg ble det bestemt med å etablere en portal med innhold til hjelp i arbeidsmiljøarbeidet, og med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap. Dette er nå blitt til Arbeidsmiljøportalen. På Arbeidsmiljøportalen finner du informasjon om hvordan man effektivt kan jobbe forebyggende med arbeidsmiljø i ulike bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er bransjerettet og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene.Portalen retter seg i første omgang mot åtte bransjer, som har stort forebyggingspotensial for sykefravær og frafall. Disse er:

  • Barnehage

  • Bygg

  • Anlegg 2

  • Næringsmiddelindustri

  • Rutebuss og persontrafikk

  • Sykehjem

  • Sykehus

  • Petroleumsvirksomhet

Flere bransjer kommer i 2021.


Agenda HMS bistår allerede med forebyggende arbeidsmiljøarbeid i stort sett alle disse bransjene. Vi bistår både i sykefraværsarbeid på systemnivå, f.eks i forhold til rutiner/prosedyrer og i tillegg med individoppfølging . Agenda HMS er også jevnlig involvert i prosjekter på temaet. Det største prosjektet vi har jobbet med de siste årene er et forebyggende prosjekt, som vi bistår med i Helse Nord-Trøndelag, der målet er å få gravide til å stå lengst mulig i jobb og ha en best mulig arbeidssituasjon også som gravid.

Ta kontakt hvis dere ønsker å høre mer eller har behov for bistand!


Fremhevet innlegg
Siste innlegg