Les om hvordan Linka AS forebygger muskel- og skjelettplager

Linka AS er en av våre medlemsbedrifter som ønsker å forebygge muskel- og skjelettplager til sine ansatte. I den forbindelse samarbeider de tett med bedriftsergoterapeut Janne Dahl i Agenda HMS. Agenda HMS bistår de med en ergonomisk risikovurdering der de blant annet ser på belastninger forårsaket av vibrasjoner fra håndholdte verktøy. Risikovurderingen førte til en god dialog rundt aktuelle tiltak for å håndtere jobben best mulig og samtidig ta vare på egen helse.

Ansatte ved Linka AS utfører alle typer linje -og kabelarbeid og innehar spesiell kompetanse på kabelprosjekter, blant annet avspenning. De er sertifisert for de fleste typer ende-avslutt og skjøter opp til 132 kV.

Vi i Agenda HMS setter stor pris på samarbeidet og synes det er topp at dere jobber så godt med HMS-arbeidet deres.

Fremhevet innlegg
Siste innlegg
Søk