Tiltak i arbeidslivet mot smitte av Coronaviruset


Agenda HMS sin rolle i forbindelse med spredningen av koronasmitte er å gi medlemmer og kunder informasjon om hvor de kan finne råd og veiledning. Vi skal ikke gi andre råd enn det myndighetene gir, men hjelpe medlemmer med å tolke rådene i forhold til sin situasjon. Vi kan bistå ved gjennomføring av risikovurdering.

Nedenfor følger generelle råd og linker til nettsteder som fortløpende oppdateres. Vår bedriftslege kan svare på mer spesifikke spørsmål den enkelte virksomhet kan ha.

Følg Folkehelseinstituttets råd til befolkningen

Vi anbefaler at alle følger Folkehelseinstituttets råd til befolkningen vedrørende koronavirus. Folkehelseinstituttets sider oppdateres fortløpende i henhold til situasjonen.

https://www.fhi.no/ Under dette ligger råd for tiltak både dersom man har vært i områder med spredning, for når og hvordan man bør søke lege, og i hvilke situasjoner man bør forbli hjemme (karantene). Her finner man råd til bedrifter: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

Under dette ligger råd for tiltak både dersom man har vært i områder med spredning, for når og hvordan man bør søke lege, og i hvilke situasjoner man bør forbli hjemme (i isolasjon eller karantene).

Helsedirektoratet har opprettet informasjonstelefon om koronavirus

Har du spørsmål om det nye coronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Kommunelege og legevakt

Sjekk din lokale kommunes hjemmesider for ytterligere kontaktinformasjon til kommunelege og legevakt.

Råd og informasjon fra arbeidslivets organisasjoner

Virke: https://www.virke.no/koronaviruset/

NHO: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Spekter: https://spekter.no/

KS: https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/

Arbeidstilsynet anbefaler at arbeidsgiver risikovurderer faren for smitte, www.arbeidstilsynet.no.

Arbeidstilsynet anbefaler at man har tenkt gjennom risikoen og planlagt tiltak på arbeidsplasser der ansatte kan komme i kontakt med smittede. Jobbreiser bør inngå i risikovurderingen.

Kontakt oss gjerne for bistand til risikovurdering gjennom virksomhetens kontaktperson, eller via post@agendahms.no

Fremhevet innlegg
Siste innlegg
Søk