Riktig tilrettelegging og gode hjelpemidler kan holde folk i arbeid


Ole Martin Berg jobber som sjåfør/ kranfører for Anton Jenssen Transport AS. Han har siden høsten 2018 hatt helseutfordringer som har vanskeliggjort arbeidssituasjonen hans. Utfordringene har i hovedsak kommet av at han fra høsten -18 måtte benytte manuell styringsmekanisme av krana (i stedet for elektrohydraulisk), og dette førte til at gammel skade med blant annet nedsatt bevegelighet i ankel ble en begrensende faktor for selve utførelsen av arbeidet. Ole Martin opplevde plutselig ikke å ha full kontroll over arbeidet. Dette forklares i hovedsak med at han nå måtte bruke beina på pedaler for å styre funksjoner som tidligere ble håndtert ved hjelp av hendene. Med en elektrohydraulisk løsning, vil arbeidstakeren slippe å bruke beina under arbeid, men kan hvile begge føtter godt i underlaget og heller konsentrere seg om finjustering med armer og hender ved presisjonsarbeid.

Vi i Agenda HMS fikk spørsmål om å bistå bedriften med en arbeidsplasskartlegging og videre en rapport som grunnlag for søknad om tilskudd fra NAV Hjelpemiddelsentralen og fra NAV Arbeidslivssenter. Målet var at Ole Martin skulle kunne stå i arbeid med tilrettelagt utstyr i kran. Ved hjelp av midler fra hjelpemiddelsentralen og arbeidslivssenteret (i overkant av 150 000 kr. sammenlagt) gikk bedriften til innkjøp av ny kran med elektrohydrauliske system som reduserte belastningene og dermed bedret arbeidshelsa til den ansatte. Ole Martin er fortsatt i full jobb og gir tilbakemelding om at «arbeidshverdagen ble en helt annen» etter at han fikk den nye krana på plass og slipper unødig belastning som påvirker arbeidshelsa negativt.

Anton Jenssen Transport AS er en av våre medlemsbedrifter. Anton Jenssen er lokalisert i Mosvik i Trøndelag. Bedriften har 6 tømmerbiler som går skift og to tippebiler. De leverer også tjenester som brøyting og strøing. Ole Martin Berg er en av 11 ansatte i bedriften.

Fremhevet innlegg
Siste innlegg
Søk