Gratis frokostseminar - kommer du?

Agenda HMS starter det nye året frisk med å invitere til gratis frokostseminar 30. januar!

Temaet denne gangen er arbeidsmiljø som konkurransefortrinn.

• Hva blir viktig for framtidas arbeidsmiljø?

• Hva vet vi virker?

• Hvordan kan vi jobbe for å nå de mål vi setter oss?

Vi tar sikte på å gi faglig påfyll og inspirasjon til å jobbe enda bedre for utvikling og gode resultater i din virksomhet. Vi veksler mellom faglig påfyll og erfaringsdeling underveis. Hvordan kan du ta skrittet videre?

Denne samlingen er åpen for alle - medlem eller ikke-medlem. Vi byr også på en enkel frokost denne dagen.

Kommer du? Les mer og med deg på her.

Arbeidsmiljø

Fremhevet innlegg
Siste innlegg
Søk