Kan sveising være helseskadelig?


Sveiseprosessen produserer røyk og gass som kan være helseskadelig. Agenda HMS sin yrkeshygieniker Martin Mogensen holder her et faglig innlegg på frokostseminar hos arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs hospital. Seminaret skulle bidra til at BHT-personell øker sin grunnleggende forståelse for helserisiko knyttet til vanlige sveisemetoder.

Agenda HMS har stor kompetanse på fysisk arbeidsmiljø. Trenger du behov for kartlegging eller risikovurdering i forhold til fysisk arbeidsmiljø? Eller er du usikker på om dine ansatte skal ha målrettet helseundersøkelser? Ta kontakt med en av våre yrkeshygienikere eller verneingeniører så hjelper de deg å få oversikt.

Fremhevet innlegg
Siste innlegg
Søk
Følg oss
  • Facebook
  • LinkedIn