Site Title

Om oss

Agenda HMS er et resultat av fusjonen mellom to tunge aktører i Midt-Norge; Innherred HMS og Bedriftshelsetjenesten Trondheim. Vi står stødig i markedet, med historie tilbake til 1967, og gjennomfører sammenslåingen for å samle Trøndelags største og ledende fagmiljø i en organisasjon. I Agenda HMS arbeider nærmere 30 fagpersoner med spisskompetanse innen HMS, bedriftshelsetjeneste (BHT) og HR-tjenester. Agenda HMS er Trøndelags største bedriftshelsetjeneste med kontorer i Verdal, Trondheim, Steinkjer og ved Norske Skog Skogn. Vi er også tilknyttet nettverk, som gjør at vi kan levere landsdekkende bedriftshelsetjenester.

 

Et godt HMS-arbeid lønner seg – og vi vet hva som skal til for at din bedrift lykkes med dette. Agenda HMS tilbyr et vidt spekter av tjenester knyttet til bedriftshelsetjeneste, HMS- og HR-arbeid. Våre tjenester har i hovedsak et helsefremmende fokus for et helhetlig og systematisk HMS-arbeid.  Vi bidrar med en kunnskapsbasert faglig tilnærming og søker å være et bindeledd mellom kunnskap fra forskning og et praktisk orientert arbeidsliv i hverdagen.

 

Agenda HMS jobber fram helhetlige løsninger, ofte tverrfaglig fundert da det gir best resultat på lang sikt. Vårt team er i stadig utvikling og arbeider systematisk for å tilby de aller beste tjenestene for din bedrift. Vi har lang og bred erfaring, kombinert med relevante og forskningsbaserte metoder som kan bidra til din bedrifts videreutvikling og vekst.

 

Her finner en oversikt over våre ansatte.

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Visste du at noen bedrifter er lovpålagt tilknytning til en bedriftshelsetjeneste?


Agenda HMS har medlemmer og kunder i de fleste bransjer. Noen er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (BHT), mens andre ikke er det. Arbeidsmiljøloven med forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 13-1 definerer hvilke bransjer som er pålagt å tilknytte seg en godkjent bedriftshelsetjeneste. Bransjelisten er ikke utfyllende, men lister opp hvilke bransjer som sannsynlig vis har arbeidsoppgaver eller andre forhold som tilsier at det kan være fare for helseskade for ansatte på kort eller lang sikt.

Slike risikoforhold kan eksempelvis være fysiske, organisatoriske/psykososiale og kjemiske/biologiske. Alle virksomheter skal i henhold til arbeidsmiljøloven risikovurdere arbeidet. Mye kan man gjøre selv, men flere forhold, samt langtidseksponeringer kan/bør gjøres med bistand av fagfolk. Bedriftshelsetjenesten kan bistå med alle typer risikovurderinger. Vil du vite mer om hva som skal risikovurderes? Ta kontakt med oss, eller se forskrift om Utførelse av arbeid, best. nr 703.

Risikovurdering er kort sagt å få en oversikt over:

  • Hva kan skje her hos oss?

  • Hvilke konsekvenser kan dette få?

  • Hvordan kan vi hindre at det skjer, eller minske konsekvensen dersom det skjer?

 


Agenda HMS kan rådgi hvilke områder som bør risikovurderes og hvilke metoder som bør anvendes i den enkelte virksomhet. Ta kontakt med oss for mer info.

 

Ønsker du et uforpliktende tilbud?
Fyll ut kontaktskjema
her

Firmaadresse:
Postadresse:
Sentralbord:
E-post firma:
Foretaksnummer:

Johs. Bruns gt 9, 7650 Verdal
Postboks 92, 7651 Verdal

74 07 38 60
post@agendahms.no
983 686 567

© 2018 Agenda HMS. Alle rettigheter reservert. Nettsiden er designet av Leaf Designlab. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Ved videre bruk av denne nettsiden godkjenner du dette. Du kan lese mer om informasjonskapsler her.