Ekspertbistand

Ekspertbistand betyr at arbeidsgiveren og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten skal bidra til å avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som gjør arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt. 

Målet er at arbeidstakeren skal komme tilbake til arbeid, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver 

 

Tiltaket kan være aktuelt når: 

  • du har en ansatt som har langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Arbeidstakeren trenger ikke å være sykmeldt når du søker om tilskudd til ekspertbistand. 

  • du og arbeidstakeren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes. 

  • både du og arbeidstakeren ønsker hjelp.  

Ekspertbistand er tilgjengelig for alle virksomheter innen offentlig og privat sektor. Dette er et individrettet, målrettet tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet.  

Agenda HMS hjelper deg – uten kostand! Bedriften søker NAV om refusjon av utgifter til ekspertbistand per individsak opp til 21200 kr. 

 

Ekspertbistand fra Agenda HMS kan omfatte: 

  • Samtaler med (sykemeldt) arbeidstaker og leder 

  • Bistand i møte med NAV, fastlege og annen behandler 

  • Bistår med sortering og reorientering for å finne gode mestringsstrategier for å håndtere og stå i utfordringer i hverdagen. 

  • Bistand til å se på aktuelle tiltak for å sikre jobbaktivitet 

  • Funksjonsvurdering  

  • Se på stillingens oppgaver og ansvarsområder i forhold til arbeidstakers muligheter 

  • Sluttrapport, til arbeidsgiver og arbeidstaker, med plan for tiltak. 

 

 

Relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen, arbeid og helse, sykefraværsoppfølging og tilrettelegging, konflikthåndtering, omstillingsarbeid, arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering, er eksempler på aktuell kompetanse hos eksperten. Dere får bistand fra offentlige godkjente fagfolk hos Agenda HMS som har erfaring med oppfølging av langvarig sykefravær. 

 

 

Ta kontakt for behov for bistand eller spørsmål: 

 

Heidi Hiller Hoftun                                                                Hilde Saur Brandtsegg 

Nestleder/HMS-rådgiver/bedriftsfysioterapeut          Organisasjonsrådgiver 

Mob: 99 53 46 79                                                                  Mob: 99 46 39 14