Fysisk arbeidsmiljø

Yrkeshygiene er en del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i arbeidslivet. Målet med yrkeshygienen er å fremme helsen blant arbeidstagerne og forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og yrkesskader. Dette omfatter kartlegging og rådgiving ved eksponering av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Vi foretar målinger og vurderer mulige helsepåvirkninger samt utarbeider forslag til tiltak for å redusere risiko for helseskade. Vi kan blant annet bistå med:

  • Verneutstyr

  • Inneklima, støv, støy, vibrasjon, kjemikalier, stråling

  • Risikovurdering og målinger

  • Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek (REACH og CLP)

  • Nybygg/ombygging og endringer i produksjon og utstyr

Har du noen spørsmål, eller ønsker du et tilbud fra oss?

 

Fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt med deg så fort vi kan!