tor. 22. okt. | Digitalt kurs via Teams eller Nettleser

Digitalt HMS-kurs for ledere 22. oktober 20

HMS-arbeid er viktig for at bedrifter og arbeidstakere skal kunne ivareta et godt arbeidsmiljø, samt forebygge ulykker og helseplager. Godt systematisk HMS arbeid kan også gi økt lønnsomhet for din virksomhet!
Registreringen er lukket
Digitalt HMS-kurs for ledere 22. oktober 20

Tid og sted

22. okt. 2020, 08:30 – 15:30
Digitalt kurs via Teams eller Nettleser

Om arrangementet

"Engasjerte foredragsholdere!", "En nyttig dag både for meg personlig og bedriften min"

 Tidspunkt: 22. oktober 2020 kl. 08:30 – 15:30. 

 Innhold/tema: 

• Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter

 • Roller og verktøy i HMS-arbeidet

 • Systematisk HMS-arbeid

 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer

 • Kommunikasjon og mellommenneskelige forhold

 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

 • Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging

 Innholdet kan variere fra kurs til kurs da vi tilrettelegger undervisningen i forhold til hvilken virksomhet deltagerne kommer fra.

Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav, og deltakerne får kursbevis.

  

Pris for medlemmer og kunder med avtale: 3.900,- inkludert kursmateriell.

Pris for kunder uten avtale: 4.900,- inkludert kursmateriell.

Bindende påmelding etter 8. oktober 2020.

Det er mulig å melde seg på kurset frem til 1 dag før kursstart, såfremt det er ledige plasser.

Registreringen er lukket

Dele dette arrangementet