tir. 13. okt. | Digitalt via Teams eller nettleser.

Digitalt Grunnkurs i arbeidsmiljø Oktober

HMS-arbeid er viktig for at bedrifter og arbeidstakere skal kunne ivareta et godt arbeidsmiljø, samt sikre kontinuerlig forbedring. Våre kurs dekker lovens krav til opplæring av verneombud, medlemmer av AMU og ledere. En dag hjemmeoppgave» i egen bedrift mellom samlinge: 13., 14., 15. + 29. oktober.
Registreringen er lukket
Digitalt Grunnkurs i arbeidsmiljø Oktober

Tid og sted

13. okt. 2020, 08:30
Digitalt via Teams eller nettleser.

Om arrangementet

Kursstart tirsdag 13. oktober | 

4-dagers kurs: 13., 14., 15. + 29. oktober.

En dag «hjemmeoppgave» i egen bedrift mellom samlingene. 

HMS-arbeid er viktig for at bedrifter og arbeidstakere skal kunne ivareta et godt arbeidsmiljø, samt sikre kontinuerlig forbedring. Våre kurs dekker lovens krav til opplæring av verneombud, medlemmer av AMU og ledere. 

Vi ønsker også å motivere til et godt systematisk HMS arbeid og vi legger derfor vekt på en engasjerende og deltagende undervisningsform i kurset.

Målgruppe: Verneombud, tillitsvalgte, ledere/ arbeidsledere og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU)

 Innhold/tema:

• Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter

• Roller og verktøy i HMS-arbeidet

• Systematisk HMS-arbeid

• Kartlegging og kartleggingsverktøy

• Fysisk arbeidsmiljø/ innemiljø

• Organisatorisk og Psykososialt arbeidsmiljø

• Kommunikasjon og mellommenneskelige forhold

• Ergonomi / Arbeidsteknikk, stående arbeid, løfting og bæring

• Verneutstyr

• AKAN, rus og avhengighetsproblematikk 

• Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging 

Listen er ikke utfyllende. 

Vi tilrettelegger undervisningen i forhold til hvilket arbeidsmiljø deltakerne jobber i.

Medlemspris og kunder med avtale: 7.500,- inkludert kursmateriell.

Pris ikke-medlem: 8.500,- inkludert kursmateriell.

Bindende påmelding etter 3. september 2020. 

Det er mulig å melde seg på kurset frem til 1 dag før kursstart, såfremt det er ledige plasser.

Registreringen er lukket

Dele dette arrangementet