Tue, Oct 19 | Digital samling via Teams eller Nettleser

Digital Grunnkurs arbeidsmiljø 19., 20., 21. oktober + 3. november 2021

HMS-arbeid er viktig for at bedrifter og arbeidstakere skal kunne ivareta et godt arbeidsmiljø, samt sikre kontinuerlig forbedring. Våre kurs dekker lovens krav til opplæring av verneombud, medlemmer av AMU og ledere.
Registreringen er lukket for påmelding
Digital Grunnkurs arbeidsmiljø 19., 20., 21. oktober + 3. november 2021

Tid og sted

Oct 19, 8:30 AM
Digital samling via Teams eller Nettleser

Om arrangementet

Kursstart tirsdag 19. April

4-dagers kurs: 19., 20., 21. oktober + 3. november 2021

En dag «hjemmeoppgave» i egen bedrift mellom samlingene.

HMS-arbeid er viktig for at bedrifter og arbeidstakere skal kunne ivareta et godt arbeidsmiljø, samt sikre kontinuerlig forbedring. Våre kurs dekker lovens krav til opplæring av verneombud, medlemmer av AMU og ledere.

Vi ønsker også å motivere til et godt systematisk HMS arbeid og vi legger derfor vekt på en engasjerende og deltagende undervisningsform i kurset.

Målgruppe: Verneombud, tillitsvalgte, ledere/ arbeidsledere og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Innhold/tema:

• Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter

• Roller og verktøy i HMS-arbeidet

• Systematisk HMS-arbeid

• Kartlegging og kartleggingsverktøy

• Fysisk arbeidsmiljø/ innemiljø

• Organisatorisk og Psykososialt arbeidsmiljø

• Kommunikasjon og mellommenneskelige forhold

• Ergonomi / Arbeidsteknikk, stående arbeid, løfting og bæring

• Verneutstyr

• AKAN, rus og avhengighetsproblematikk

• Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging

Listen er ikke utfyllende.

Vi tilrettelegger undervisningen i forhold til hvilket arbeidsmiljø deltakerne jobber i.

Medlemspris og kunder med avtale: 7.500,- inkludert kursmateriell.

Pris kunder uten avtale: 8.500,- inkludert kursmateriell.

Bindende påmelding etter 5.oktober 2021.

Det er mulig å melde seg på kurset frem til 1 dag før kursstart, såfremt det er ledige plasser.

Dele dette arrangementet