Andre kurs

Listen er ikke utfyllende. Ta kontakt for informasjon og pristilbud!  

 • Roller og rammer i arbeidslivet

 • Arbeidsmiljøloven som ledelsesverktøy

 • Dialogen som redskap - lederopplæring

 • Positiv kommunikasjon

 • Stressmestring 

 • Førstehjelp

 • Hjertestarter

 • Beredskapsøvelse

 • Systematisk HMS-arbeid

 • Risikovurdering

 • Håndtering av vold og trusler i arbeidslivet

 • Forflytningsteknikk

 • Rygg-/nakkeskole

 • Smittevern

 • Asbestkurs

 • Røykeavvenning

 • Oppfølging av sykmeldte

 • Helsefremmende lederskap