Aktuelt

13.03.2020

Agenda HMS sin rolle i forbindelse med spredningen av koronasmitte er å gi medlemmer og kunder informasjon om hvor de kan finne råd og veiledning. Vi skal...

07.10.2019

Linka AS er en av våre medlemsbedrifter som ønsker å forebygge muskel- og skjelettplager til sine ansatte. I den forbindelse samarbeider de tett med bedrif...

12.08.2019

Vi inviterer til frokostmøte på Trondheimskontoret 17.september.

Hvordan oppnå mer kontroll og mindre stress med Getting Things Done®-metodikken? v/Espen Ag...

29.05.2019

Ole Martin Berg jobber som sjåfør/ kranfører for Anton Jenssen Transport AS. Han har siden høsten 2018 hatt helseutfordringer som har vanskeliggjort arbeid...

24.04.2019

Det er denne flotte gjengen et godt eksempel på😊 Agenda HMS ved bedriftssykepleier Grete Søderlind har nylig hatt informasjon om skiftarbeid og helse til...

03.04.2019

Agenda HMS hadde nylig besøk av Arbeidstilsynets godkjenningsenhet for bedriftshelsetjeneste. Vi setter pris på besøket og kvalitetssikringen av vår godkje...

20.03.2019

Agenda HMS og NTNU samarbeider slik at studenter fra blant annet ingeniørstudiet kan gjøre målinger av det fysiske arbeidsmiljøet.
Kløverbakeriet Trondheim...

19.02.2019

Viste du at Agenda HMS leverer online HMS-system? Kuba dinHMS er et nettbasert styringssystem for HMS og Kvalitet som du har tilgang til gjennom avtale med...

15.02.2019

Sveiseprosessen produserer røyk og gass som kan være helseskadelig. Agenda HMS sin yrkeshygieniker Martin Mogensen holder her et faglig innlegg på frokosts...

04.02.2019

Visste du at arbeid foran dataskjerm kan gi økt risiko for å utvikle muskel- og skjelettplager? Fysio- og ergoterapeutene i Agenda HMS er eksperter på hvor...

Please reload

Fremhevet innlegg

Lev godt med skiftarbeid

1/1
Please reload

Siste innlegg