Trøndelags ledende HMS

 og bedriftshelsetjeneste

Agenda HMS er en tverrfaglig arbeidsmiljøekspert med høy kompetanse innenfor bedriftshelsetjeneste og systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Vi jobber systematisk for å fremme kunnskapsbaserte kartlegginger og tilpasser unike behovsbaserte løsninger for bedriften.
 
Formålet vårt er å bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape lønnsomme, gode og trygge arbeidsplasser.  Vi ønsker å være tett på!

Aktuelt

Sagt om oss

Agenda HMS har dyktige fagfolk som kjenner arbeidslivet godt. Det gir oss trygghet i arbeidet, og  som bedriftshelsetjeneste er de en viktig støttespiller i vårt HMS-arbeid gjennom både bredde- og spisskompetansen de leverer. Og så er det trivelige folk å jobbe i lag, -og på lag, med!"
Tone Indahl Lyse, HMS-ansvarlig , Seksjon for HR og utvikling Miljødirektoratet

Vi hjelper deg med:

Godkjent
bedriftshelsetjeneste

Et godt HMS-arbeid lønner seg – og vi vet hvordan!

 

Agenda HMS tilbyr et vidt spekter av tjenester knyttet til bedriftshelsetjeneste, HMS- og HR-arbeid. Våre tjenester har i hovedsak et helsefremmende fokus for et helhetlig og systematisk HMS-arbeid.